بایگانی موضوعی: دسته‌بندی نشده

تئوری انتخاب ۸ – باورهای کلیدی

سه باور کلیدی در “کنترل بیرونی”
۱- به هر نشانه یا محرک بیرونی پاسخ میدهم!
۲- میتوانم دیگران را به انجام کاری که مایل نیستند، وادار کنم و همچنین دیگران می‌توانند فکر و عمل و احساس مرا، تعیین کنند!
۳- حق و وظیفه‌ی اخلاقی من این است که دیگرانی که از دستورات من پیروی نمیکنند، تحقیر یا تنبیه کنم! یا اگر نظرات مرا انجام دادند، آن‌ها را تشویق نمایم!

بسیاری از مواردی که از محیط پیرامونی به ما میرسد، نباید ما را به پاسخگویی تحریک کند؛ آن‌ها صرفا اطلاعات است.
ما میتوانیم این اطلاعات را دریافت کنیم و با توجه به شرایط انتخاب کنیم که چه کاری انجام دهیم؛
اطلاعات به معنی کنترل بیرونی نیست! ما مجبور نیستیم به همه‌ی اطلاعات پاسخ دهیم چرا که ماشین نیستیم که برای هر محرک بیرونی مجبور به پاسخگویی باشیم!

 

کتاب تئوری انتخاب
ویلیام گلسر

مدیریت ۲

تجربه‌های مدیریت در محیط‌های متغیر
قسمت – ۲

تصمیم‌هایی که با توجه به شرایط باید گرفته بشه، همیشه از یک الگوی مشخص پیروی نمیکنه!
یعنی نمیشه یک مدل خاص رو برای همه‌ی تصمیم‌هایی که قراره در محیط متغیر گرفته بشه، تعمیم داد.
ممکنه یک الگوی موفق برای تصمیم‌گیری، در شرايط دیگه‌ای، کاملا نتیجه عکس بده!

پس هر موضوعی که نیاز به تصمیم‌گیری داره، یه مسأله‌ی جدیده و اونی که میخواد تصمیم بگیره باید با مهارت حل مسأله، آشنا باشه!

#تجربه_های_مدیریت_در_محیط_های_متغیر
#مدیریت
#تصمیم