بایگانی موضوعی: دیالوگ

جسارت

فكر كردن خوبه
ولى زياد فكر كردن،
جرأت و جسارت رو از ادم ميگيره

ادامه بده

ادامه بده
شاید فراز و فرودهای امروز
تمرین ماست که باید ادامه بدیم

موفقیت

اینکه یکی داره نگاه میکنه
تا موفق بشیم
یه دلخوشیه