بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۵

وسعت جهان

جهان هر كس، به اندازه‌ی وسعت “فکر” اوست!
امام علی (ع)

اگه دنیامون کوچیک و داغونه، مشکل تو “افکار”مونه!
اندیشه‌مون رو گسترش بدیم، جهان‌مون وسیع میشه.
🌷🌷🌷