بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۵

تفاوت آدم‌ها

آدم‌های بزرگ، برای موفقیت دیگران تلاش می‌کنند؛
آدم‌های عادی، موفقیت دیگران رو تماشا می‌کنند؛
آدم‌های کوچیک، با حرف زدن پشت سر آدم‌های موفق، بهشون حسودی می‌کنند!!

خر

خَرِتون كه از پل گذشت، زیر حرف‌تون نزنید؛
خَره دیگه، یهو دیدین برگشت!!

تصمیم

قبل از اينكه تصميم بگيريد، فرصت داريد بررسى كنيد و اوضاع رو بسنجيد؛
وقتى تصميم گرفتيد، اگه در اصل ماجرا تردید کردین، منتظر شکست باشید!!

فرار

در حالى كه داريم از یه چيزی فرار ميكنيم،
يه چيز ديگه داغون‌مون میکنه!!