بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۵

شکار شیرها

شيرها، روزهاى زيادى گرسنه می‌خوابند؛
چون نه مثل کفتار، لاشخورند
و نه مثل روباه، دزد!
یا شکار خود را می‌خورند یا گرسنه می‌مانند!

شیر و کفتار

کفتار گفت: با من مبارزه کن!
شیر امتناع کرد.
گفت: به همه‌ی کفتارها خواهم گفت شیر از مبارزه با من سر باز زد!
شیر گفت: سرزنش کفتارها بهتر است تا به خاطر مبارزه با کفتاری، شیرها سرزنش‌م کنند!!

شیر

چیزی که شیر رو “سلطان” کرده
قدرت‌ش نیست
رفتارشه!

“سلطانی” آداب داره!
شير، خوى سلطانى داره!

خودنوگردانی

یه چیزی هست
به نام “خودنوگردانی”

خود: اول شخص مفرد
نو: تازه، جدید، به‌روز
گردانی: پیوسته کاری را انجام دادن

خودنوگردانی یعنی:
به صورت پیوسته، خود را تازه نگه‌داشتن!!

زمان و مکان

ماها در زمین و مکان محدود هستیم؛

وقتی تعداد ارتباطات یه نفر زیاد میشه،
مدت روابط کاهش پیدا میکنه!

مدت روابط که کم میشه،
دوستی‌ها بی‌ثبات میشه!

برای همین،
اونایی که دوستان زیادی دارن،
تنهاترن!