بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

ادعا

بعضيا هستن كه ميگن هيچ ادعايى ندارن!
خبر ندارن که
ادعا نداشتن
خودش یه ادعای بزرگه!!