بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۶

مزاحمت

اگر فکر میکنی کاری رو نمیشه انجام داد،
مزاحم اونی که داره همون کار رو انجام میده نشو!!
(ضرب المثل چینی)

بدبختی

بدبختی و شکست، برای دو تیپ آدم قطعیه!
۱- اونی که به حرف هیچ کس گوش نمیده!
۲- اونی که به حرف همه گوش میده!