بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۶

قضاوت

احتياط كنيم!
در قضاوت ديگران؛
چون نه از “ديروز” اون‌ها خبر داریم؛
نه از “فردا”ی خودمون!!

نتیجه متفاوت

اگه میخوای نتیجه‌ی متفاوتی بگیری،
باید کارهایی رو بکنی که تا حالا نکردی!!

بلوغ

بلوغ آدم‌ها نتیجه‌ی تجربه‌هاشونه
نه تعداد سال‌های زندگی‌شون!!