بازی شغال‌ها

‏بعضی وقت‌ها
از عمد می‌بازم
که فقط از بازی “شغال‌ها” بیام بیرون!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.