ادعا

بعضيا هستن كه ميگن هيچ ادعايى ندارن!
خبر ندارن که
ادعا نداشتن
خودش یه ادعای بزرگه!!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.