کارهای بزرگ

نميخواد كارهاى بزرگ انجام بديم
همين كه كارهاى كوچيك رو درست انجام بديم،
هفتاد سى، جلوييم!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.