نصیحت

يه وقتايى نصيحتم ميكنن كه خيلى با بعضيا نگرد! روت اثر ميذارن! پُرِت ميكنن!
خبر ندارن، اين بعضيا، دست پرورده‌ی خودمن!!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.