تصمیم خاص!

بعضيا هستن براى اينكه متفاوت باشن، تصميم‌های خاص ميگيرن!
مثلا تصميم ميگيرن، ساعت آفتابی رو بذارن تو سایه!!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.