تولید یا بازتاب!

نور خورشید مال خودشه
ولی نور ماه بازتاب نور یکی دیگه‌س!!

آدما هم همینطورن!
بعضيا خودشون منبع تولید و انرژی‌ن؛
ولی بعضيا، صرفا بازتاب دیگران هستن!

وقتی میخوایم رو آدما حساب باز کنیم؛
حواسمون باشه
منبع تولید هستن یا فقط بازتاب!!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.