پیچ و مهره!

یه چیزهایی چسبیه
یه چیزهایی پیچ و مهره‌ای!

چیزهای پیچ و مهره‌ای رو میشه چند بار باز و بسته کرد!
ولی چیز چسبی رو باز کنی
حتی اگه بچسبونی
مث اول نمیشه!

مراقب چیزهای چسبی باشیم!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.