پدر و مادر

خدای من!

اگر پدر و مادرم با من به تندی سخن گفتند،
و رفتار نابجایی کردند،
یا حقی از من تباه نمودند،
یا در وظیفه‌ی خویش در قبال من کوتاهی ورزیدند،
من همه‌ی خطاهای ایشان را بخشیدم؛ ❤️
و با این کار، بزرگشان داشتم. 💛

از تو می‌خواهم که ان دو را
به سبب آنچه در حق من کرده‌اند،
گرفتار نسازی! 🙏🏼

من در خیرخواهی ایشان تردید ندارم 💚
و نمی‌پذیرم که در خوبی کردن به من،
لحظه‌ای درنگ کرده باشند! 💙

حق‌گزاری ایشان بر من واجب‌تر
و نیکی‌شان با من دیرینه‌تر
و منت‌شان بر من بیشتر است! 💜

چرا که روزهای بسیار در پرورش من سر کرده‌اند
سختی زیاد در نگهداری من به جان خریده‌اند
و رنج بسیار بر خود روا داشته‌اند تا من در آسایش به سر برم! 💕

 

صحیفه سجادیه (دعای ۲۴)

عید مبارک 🌷

امکان ارسال نظر وجود ندارد.