سلام به خر

ملانصرالدین وقتی وارد طویله ميشد به خرش سلام میکرد!
ديگران گفتن:
“ملا! این خره؛ نمیفهمه سلام میکنی!”
ملا گفت:
“اون خره، من که آدمم،
من آدم بودن خودم رو ثابت میکنم،
اشکال نداره اون نفهمه!”

امکان ارسال نظر وجود ندارد.