مدیریت ۲

تجربه‌های مدیریت در محیط‌های متغیر
قسمت – ۲

تصمیم‌هایی که با توجه به شرایط باید گرفته بشه، همیشه از یک الگوی مشخص پیروی نمیکنه!
یعنی نمیشه یک مدل خاص رو برای همه‌ی تصمیم‌هایی که قراره در محیط متغیر گرفته بشه، تعمیم داد.
ممکنه یک الگوی موفق برای تصمیم‌گیری، در شرايط دیگه‌ای، کاملا نتیجه عکس بده!

پس هر موضوعی که نیاز به تصمیم‌گیری داره، یه مسأله‌ی جدیده و اونی که میخواد تصمیم بگیره باید با مهارت حل مسأله، آشنا باشه!

#تجربه_های_مدیریت_در_محیط_های_متغیر
#مدیریت
#تصمیم

امکان ارسال نظر وجود ندارد.