بادمجون!

رفته بودیم یه رستوران سلف‌سرویس؛
روی تابلو بیرون نوشته بود: برای همه‌ی سلیقه‌ها
شش تا غذا داشت، همه‌شون پایه بادمجون!
من بادمجون دوست ندارم
اومدم بیرون!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.