شله زرد!

بعضيا توى شله‌زرد، دنبال گوشت قل‌قلی میگردن!

عزيز دلم!
چيزى كه شما پختى توى اين ظرف، شله‌زرده!
نه اینکه بد باشه؛ خیلی هم خوبه؛ وقتی دنبال گوشت قل‌قلی میگردی، لذت خوردن شله‌زرد رو هم از دست میدی!
با همينى كه دارى، حالش رو ببر!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.