روزه

🌸 آهای! شمایی که روزه می‌گیری!
اگه پیامبرت رو که برای کامل کردن اخلاق، مبعوث شد، قبول داری؛
مطلقا حق نداری کسی که روزه نمیگیره رو قضاوت کنی یا حتی توی فکرت نسبت بهش بد فکر کنی!
خوش اخلاق و خوش رفتار باش، آدما جذب می‌شن! مث خود پیامبر!

🌺 آهای! شمایی که روزه نمی‌گیری!
اگه به حق انتخاب آزاد آدم‌ها اعتقاد داری،
مطلقا حق نداری کسی که روزه می‌گیره رو زیر سؤال ببری؛ اولین شاخص روشنفکری، احترام به عقیده‌ی مخالفه!

همديگه رو دوست داشته باشيم
و به هم محبت كنيم 🌷
پیرو هر دین و آیینی که هستيم،
مهربون بودن، توى اين اوضاع و احوال، مرهم خوبی برای دردهای همه‌مونه!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.