یاغی!

روزی مرحوم آخوند کاشی مشغول وضو گرفتن بودند.
شخصی با عجله آمد، وضو گرفت و به داخل اتاق رفت و به نماز ایستاد.

با توجه با این که مرحوم کاشی خیلی با دقت وضو می‌گرفت و همه آداب و ادعیه وضو را بجا می‌آورد؛ قبل از اينكه وضوی آخوند تمام شود، آن شخص نماز ظهر و عصر خود را هم خوانده بود!!!
🏃🏻🏃🏻🏃🏻
به هنگام خروج، با مرحوم کاشی روبه‌رو شد.
ایشان پرسیدند: چه کار می‌کردی؟
گفت: هیچ
فرمود: تو هیچ کار نمی کردی!؟
گفت: نه! (چون می‌دانست که اگر بگوید نماز می‌خواندم، کار بیخ پیدا می‌کند)
آقا فرمود: مگر تو نماز نمی‌خواندی!؟
گفت: نه!
آخوند فرمود: من خودم دیدم داشتی نماز می‌خواندی!!!
گفت: نه آقا اشتباه دیدید!
سؤال کردند: نماز نمی‌خواندی، پس چه کار می‌کردی؟
گفت: فقط آمده بودم به خدا بگویم من یاغی نیستم، همین!
🙏🏼🙏🏼🙏🏼
از آن روز به بعد، هر وقت از احوال آخوند می‌پرسیدند، ایشان با حال خاصی می‌فرمود:
خدایا ما یاغی نیستیم. بنده‌ایم.
اگه اشتباهی کردیم مال جهل‌مون بوده.
همین رو از ما قبول کن.

امکان ارسال نظر وجود ندارد.