داشتن!

مهم نيست از يه چيزى چندتا دارى!
مهم اينه كه اون چيز رو در وقت مناسب، سر جاى خودش داشته باشى!!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.