مدیریت ۱۰

تجربه‌های مدیریت در محیط‌های متغیر
قسمت – ۱۰

وقتی قراره یه چیزی تحلیل بشه تا در زمان مناسب تصمیم درستی در موردش گرفته بشه، الزاما باید اون چیز رو در “دستگاه مختصاتی” خودش تحلیل کرد.
شناسایی اینکه دستگاه مختصاتی چیه، خودش یه داستان مجزاست!

این مفهوم در مورد رفتار آدم‌ها هم صدق میکنه!
رفتار و تصمیم‌های آدم‌ها رو در دستگاه مختصاتی خودشون بررسی و تحلیل کنید!
اگه تصمیم دیگران رو با سیستم مختصاتی خودمون تحلیل کردیم، احتمال اشتباه زیاده!

#تجربه_های_مدیریت_در_محیط_های_متغیر
#تحلیل
#مختصات
#دستگاه_مختصاتی

امکان ارسال نظر وجود ندارد.