مختصات آدم‌ها

هر آدمی، دستگاه مختصاتی خودش رو داره!
رفتار و تصمیم‌های آدم‌ها، در دستگاه مختصاتی خودشون قابل بررسی و تحلیله!
اگه تصمیم دیگران رو با سیستم مختصاتی خودمون تحلیل کردیم، احتمال اشتباه زیاده!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.