تئوری انتخاب ۱۱ – وادار شدن

از وقتی متولد می‌شویم، عمه و خاله و دایی و عمو و والدین و خواهر و برادر و معلم و رییس و مدیر و … ما را وادار می‌کنند مطابق میل آن‌ها رفتار کنیم!
و ما خیلی زود “کنترل بیرونی” را می‌پذیریم؛ چرا که از کودکی با آن آشنا شدیم و با این الگو زندگی کرده‌ایم!

در سال‌های نخست زندگی ما هم با گریه کردن و نق زدن، مادر و پدر را وادار میکنیم که به خواسته‌ی ما تن دهد؛ این وادار کردن ناشی از میل به بقا و نیاز ما برای ادامه‌ی حیات است. ما هم ناخواسته، کنترل دیگران را در همان سال‌های نخست زندگی شروع میکنیم!

نیاز به حفظ بقا صرفا یک نیاز ژنتیک نیست، چون تحت تأثیر آموزش و نیازهای دیگر دچار تحول می‌شود. بنابراین، کنترل دیگران هم صرفا ژنتیک نیست، شیوه‌ی پاسخ دادن به یک نیاز مهم است.

 

کتاب تئوری انتخاب
ویلیام گلسر

امکان ارسال نظر وجود ندارد.