فرار

در حالى كه داريم از یه چيزی فرار ميكنيم،
يه چيز ديگه داغون‌مون میکنه!!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.