تصمیم

قبل از اينكه تصميم بگيريد، فرصت داريد بررسى كنيد و اوضاع رو بسنجيد؛
وقتى تصميم گرفتيد، اگه در اصل ماجرا تردید کردین، منتظر شکست باشید!!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.