تفاوت آدم‌ها

آدم‌های بزرگ، برای موفقیت دیگران تلاش می‌کنند؛
آدم‌های عادی، موفقیت دیگران رو تماشا می‌کنند؛
آدم‌های کوچیک، با حرف زدن پشت سر آدم‌های موفق، بهشون حسودی می‌کنند!!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.