خضر و موسی

از سفارشات حضرت خضر(ع) به حضرت موسی(ع):

همنشينان را با گفتار طولانی، ملول و خسته نکن
از گفتار بيهوده بپرهیز
خود را به شكيبايی و بردباری مجهز نما
از نادانان رخ برتاب
با سفيهان به حلم و شكيبايی رفتار كن
در برابر دشنام نادان، خاموش بمان
دری را كه نميدانی چگونه بايد بست، هرگز مگشا
و دری را كه نميدانی چگونه بايد گشود، هرگز مبند

هر چه ميخواهي بياموز
اما آموختنت به منظور عمل كردن باشد
مبادا كه از جستجوی دانش، بخواهی كه خويشتن را به ديگران بنمايی
كه در این صورت وبال آن علم از آن توست و نيكويي و روشنی آن، به ديگران خواهد رسید!!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.