زمان و مکان

ماها در زمین و مکان محدود هستیم؛

وقتی تعداد ارتباطات یه نفر زیاد میشه،
مدت روابط کاهش پیدا میکنه!

مدت روابط که کم میشه،
دوستی‌ها بی‌ثبات میشه!

برای همین،
اونایی که دوستان زیادی دارن،
تنهاترن!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.