خودنوگردانی

یه چیزی هست
به نام “خودنوگردانی”

خود: اول شخص مفرد
نو: تازه، جدید، به‌روز
گردانی: پیوسته کاری را انجام دادن

خودنوگردانی یعنی:
به صورت پیوسته، خود را تازه نگه‌داشتن!!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.