شکار شیرها

شيرها، روزهاى زيادى گرسنه می‌خوابند؛
چون نه مثل کفتار، لاشخورند
و نه مثل روباه، دزد!
یا شکار خود را می‌خورند یا گرسنه می‌مانند!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.