شیر درنده

برو شير درنده باش اى دغل
مينداز خود را چو روباه شل

به چنگ آر و با ديگران نوش كن
نه بر فضله‌ی دیگران گوش کن

سعدی

امکان ارسال نظر وجود ندارد.