میرزا

از میرزا برای همین خوشم می‌آید.
خودش می‌خورد و می‌گذارد دیگران هم بخورند.
او عادت شیر را دارد.
شیر، سیر که شد پس می‌نشیند اما شغال پس مانده لاشه را زیر خاک قایم می‌کند.

جای خالی سلوچ
محمود دولت‌آبادی

امکان ارسال نظر وجود ندارد.