ترس

برای یک شکارچی،
ترس از شکار،
یعنی شکست قطعی!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.