درباره‌ی من

محمدسجاد نوروزیان

طراح و مجری نخستین بازی‌شهر مهارتی حرکتی (هفت‌خان)

۲۲۷۲ ۶۹۰ ۹۱۲ (۹۸+)
Mohammad Sajjad Norouzian