پروژه‌ها

تولید ویدیوهای کوتاه گل‌پروری – آذر ۱۳۹۶

کتاب گل‌پروری – پاییز ۱۳۹۶
(مروری بر الگوی تربیتی باغبانی)

بازی‌شهر مهارتی حرکتی هفت‌خان – اردیبهشت ۱۳۹۴ تا کنون

کلوپ هواداری برنامه فیتیله – سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۳

باشگاه مخاطبان رسانه‌ی ملی – سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲

باشگاه ایرانیان – سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۱

باشگاه ایران۱۴۱۴ – سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۰

نمایشگاه عکس چارگوش

برنامه تلویزیونی دودردو