بایگانی برچسب‌ها: انتشار

اعوجاج!

وقتی امواج به یه سطحی برخورد میکنه؛
منعکس میشه!
بسته به اینکه اون سطح چه ویژگی داشته باشه، کیفیت انعکاس تعیین میشه!

آدما همه‌شون ویژگی انعکاسى صددرصد ندارن!
چيزى رو كه برداشت ميكنن
بسته به كيفيت و استعداد و توانايى و حب و بغض‌شون، منعکس می‌کنن!!

مراقب اعوجاج انعکاس توسط آدما باشیم!

تولید یا بازتاب!

نور خورشید مال خودشه
ولی نور ماه بازتاب نور یکی دیگه‌س!!

آدما هم همینطورن!
بعضيا خودشون منبع تولید و انرژی‌ن؛
ولی بعضيا، صرفا بازتاب دیگران هستن!

وقتی میخوایم رو آدما حساب باز کنیم؛
حواسمون باشه
منبع تولید هستن یا فقط بازتاب!!