بایگانی برچسب‌ها: خوشحال

تئوری انتخاب ۱۳ – نزدیک شدن به دیگران

اگر از قدرت خود برای کمک به دیگران استفاده کنیم، احساس خوبی به ما دست می‌دهد؛ برای همین تأمین و ارضای حس خوشایندی، ترجیح می‌دهیم با دیگران تفریح کنیم، با دیگران یاد بگیریم!
این تلاش ما، برای نزدیک شدن و صمیمیت با دیگران است! برای اینکه حال بهتری داشته باشیم.

کسانی که هیچ رابطه صمیمی و نزدیکی با دیگران ندارند، همیشه احساس تنهایی می‌کنند.
حتی مطمئن نیستند که فردا احساس بهتری داشته باشند. این افراد بر خلاف افراد شاد و خشنود، به لذت‌های کوتاه مدت و آنی تکیه می‌کنند.

مراقب کسانی که خوشحال و شاد و شنگول هستند ولی دوستان نزدیک و صمیمی ندارند، باشید! شوخی‌های آنان، ابزار ابراز تحقیر و نفرت است!

کسانی که دوستان خوبی ندارند، راه و رسم دوست داشتن و مهرورزی را نمی‌دانند؛ ازدواج با کسانی که دوست صمیمی ندارند، احتمال زیاد به پشیمانی منجر می‌شود.

اگر صبح از خواب بیدار شده و احساس ناخشنودی داشتید، حتما یکی از پنج نیاز اساسی شما به خطر مواجه شده است!

 

کتاب تئوری انتخاب
ویلیام گلسر

تئوری انتخاب ۹ – واژگان

اگر کسی را برای مدت طولانی تحت فشار قرار دهیم که مطابق میل ما رفتار کند، به جایی میرسیم که دیگر بازگشتی ندارد؛
هرگز صمیمیتی ایجاد نخواهد شد!

واژگان کنترل بیرونی: زور، اجبار، تحمیل، تنبیه، پاداش، کنترل، ریاست، تحریک احساسات، سؤال پرسیدن، انتقاد، سرزنش، نق زدن، اذیت و آزار، مقایسه، قهر، کناره‌گیری و …

واژگان تئوری انتخاب: گوش دادن، حمایت کردن، مذاکره، تشویق، دلگرمی، عشق، دوستی، احترام، اعتماد، پذیرش اشتباه، گشاده‌رویی و …

برای آنکه خوشحال و خشنود باشیم به آدم‌های خوشحال و شاداب نیاز داریم!
هر چه تعداد افراد خوشحال کمتر باشد، احتمال خشنودی ما هم کم می‌شود.

 

کتاب تئوری انتخاب
ویلیام گلسر