بایگانی برچسب‌ها: دریافت

تئوری انتخاب ۲۰ – دنیای مطلوب ۱

بخش قابل توجهی از واقعیت را آنگونه که دوست داریم، دریافت و ادراک می‌کنیم.
همه‌ی ما یک دنیای خاص داریم که همواره در طول عمر در حال بازآفرینی است. کمی بعد از تولد شروع می‌شود و تا پایان عمر ادامه دارد.

تصاویر ذهنی، بهترین راه ارضای نیازهای انسانی را به ما نشان می‌دهد:
۱- افرادی که بسیار دوست داریم با آن‌ها باشیم!
۲- چیزهایی که دوست داریم داشته باشیم و تجربه کنیم!
۳- ایده‌ها یا نظام باورهایی که بر بخش بزرگی از رفتار ما حاکم است!

وقتی احساس خوبی پیدا می‌‌کنیم که شخص، باور یا چیز مورد انتخاب ما با شخص باور یا چیز دنیای مطلوب‌مان، منطبق باشد.
اهمیت موضوعات، از آنجاست که در دنیای مطلوب ما واقع شده باشد.
در طول شبانه روز ذهن ما بین تصاویر موجود در دنیای مطلوب جستجو می‌کند و ما نمی‌توانیم آن‌ها را از ذهن خود خارج کنیم!

شغل جدید، همسر آینده، منزل جدید، نظام سیاسی مطلوب و … حتی بهشت برین و فردوس!
هر گاه موفق شویم یکی از تصاویر ذهنی خود را عینیت بخشیم، برایمان لذت‌بخش است!

یکی از راه‌های تعریف واقعیت این است که به نظر اکثریت مردم استناد می‌کنیم! البته به شرط آنکه با نظر ما موافق باشند.
مخالفت با باورهای افراد قدرتمند، کار بسیار مشکلی است! و البته پذیرفتن این نکته سخت است!

ما واقعیت را به گونه‌ای تعریف می‌کنیم که بیشتر مناسب حال‌مان باشد. در عالم سیاست هم همین است. در حالیکه رییس جمهور یک فرد واحد است، من و شما نمیتوانیم آن را به شکل واحدی ببینیم! چون دنیای مطلوب ما متفاوت است.

 

کتاب تئوری انتخاب
ویلیام گلسر