بایگانی برچسب‌ها: مفرح

تئوری انتخاب ۱۸ – تفریح

تفریح

تفریح پاداش ژنتیکی، یادگیری است!

اگر بازی کردن را کنار بگذاریم، یادگیری متوقف می‌شود. بهترین نشانه‌ی تفریح، خنده است! افرادی که عاشق هم می‌شوند، از یکدیگر و درباره‌ی یکدیگر چیزهای بسیاری می‌آموزند.

با بازی دالی موشه، نوزاد می‌فهمد که دیگری وجود دارد و شخصیت مستقلی است که ممکن است باشد و ممکن است نباشد! من، منم و تو، تویی!
ما باید بفهمیم که متفاوت از دیگرانیم و فقط مالک خودمان هستیم!
خوب کنار آمدن، کوشش زیادی می‌طلبد و بهترین راه، فرصت‌های یادگیری سرگرم‌کننده و مفرح است!

در ازدواجی که با نارضایتی شروع می‌شود، تفریح اولین قربانی آن است.
ارضای تفریح از ارضای نیازهای دیگر، آسان‌تر است!
به ندرت کسی می‌تواند مانع تفریح و نشاط شود، چون دستیابی به آن آسان است.

 

کتاب تئوری انتخاب
ویلیام گلسر