بایگانی برچسب‌ها: ناکامی

تئوری انتخاب ۲۱ – دنیای مطلوب ۲

عینی‌گرایی مطلق یک افسانه است؛ یعنی اتفاقاتی که در جهان روی می‌دهد توسط همه‌ی افراد یکسان برداشت و استنباط نمی‌شود. پس ما دنیای مطلوب متفاوت داریم.

به طور مداوم دنیای مطلوب خود را تغییر می‌دهیم و باز‌آفرینی می‌کنیم.

اگر موضوع قدرت اولیت اول ماست، به مسائل سیاسی اهمیت می‌دهیم.
اگر به بقا و زنده ماندن بیشتر بها می‌دهیم، سرگذشت اسکروچ را خواهیم داشت.
اگر آزادی برایمان اهمیت دارد، یک قایق کوچک دوست داریم و سفر!
اگر رابطه‌ی جنسی در اولیت است، به فکر ترک همسر یا خیانت می‌افتیم!

تا زمانی که تصاویر دنیای مطلوب را نگه می‌داریم که شانسی برای تحقق آن وجود داشته باشد و یا اینکه بدانیم آن تصاویر برایمان مفید است!
چرا که کنار گذاشتن علاقمندی‌ها از دنیای مطلوب، اقدام دردناکی است!

احساس خوب، دو نوع است:
احساس خوب با حضور افراد، چون افراد در دنیای مطلوب ما قرار دارند.
احساس خوب بدون حضور افراد، که ریشه در گذشته دارد.

اکثر کسانی که جنس مخالف را طرد می‌کنند و نظرات منفی دارند، برای این است که بیشتر می‌دانند به او نیاز دارند! برای همین است که با ابراز این نظرات منفی، احساس قدرت می‌کنند!

مصرف مواد مخدر ناشی از احساس ناخشنودی است.!
لذت ضداجتماعی یعنی لذت بردن بدون حضور آدم‌ها!
در مواجهه با چنین افرادی فقط باید وارد رابطه شد تا شاید بتوانیم وارد دنیای مطلوب‌شان شویم!

همه‌ی ما در دنیای مطلوب خود به آدم‌های خشنود و حمایتگر نیاز داریم. در غیر این صورت هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
تأثیرگذارترین مدیران، مربیان و والدین، آن‌هایی هستند که نقش حمایتگر دارند.

افرادی که مدت طولانی از رابطه‌های انسانی مفید، بی‌بهره بوده‌اند، دچار بی‌اشتهایی روانی می‌شوند. گویی بخشی از هویت ایشان که مربوط به ارتباطات انسانی است، دچار اختلال می‌شود. چنانچه یک فرد در دنیای مطلوب خود هیچ کس را نداشته باشد، یعنی دچار بی‌اشتهایی روانی شده است.
بی‌اشتهایی روانی یک نمونه‌ی عینی از قدرت دنیای مطلوب است. تصاویر نادرست از واقعیت‌ها یا تصویرسازی که گاهی توسط رسانه‌ها ایجاد می‌شود، می‌تواند زندگی افراد را تباه کنند.

بهتر است ما هم دنیای مطلوب دیگران را بشناسیم و سعی کنیم از آن حمایت کنیم. البته قرار نیست از همه‌ی تصورات دنیای مطلوب دیگران حمایت کنیم. چرا که چنین چیزی محال است.
این جمله یک جمله‌ی کلیدی است: تو را دوست دارم و برایم مهم است که چه می‌خواهی، ولی نمی‌توانم از همه‌ی کارهایی که می‌خواهی انجام دهی، حمایت کنم!

اکثر ما دوست نداریم تصاویر دنیای مطلوب‌مان را با دیگران حتی با نزدیک‌ترین کسان خود در میان بگذاریم! زیرا بیم آن داریم که با آن موافق نباشند یا از آن انتقاد کنند یا حتی آن را به سخره بگیرند!! و ما در هر حال ناراحت می‌شویم. پس دنیای مطلوبمان را برای خودمان نگه می‌داریم.
از سوی دیگر مثلا اگر نتوانیم موارد دنیای مطلوب خود را با همسر خود در میان بگذاریم، احساس دلخوری می‌کنیم.
همه‌ی این دلخوری صرفا در ذهن شکل گرفته است. بدون آنکه حرفی زده شود.
البته این دلخوری ناشی از ترس گفتگوست: در صورتی که انتقاد و سرزنش به همراه داشته باشد، مهر تأیید به ترس گفتگو زده می شود و امکان ارتباط برای همیشه منتفی می‌شود.

در رابطه‌ها که یکی از طرفین حس مالکیت دارد، فاجعه روی میدهد! ناکامی، عصبانیت و تعارض!

برای افراد قدرتمند، تحمل دنیای مطلوب افرادی که قدرت کمتری دارند، خیلی سخت است!

کتاب تئوری انتخاب
ویلیام گلسر