بایگانی برچسب‌ها: پاداش

تئوری انتخاب ۱۸ – تفریح

تفریح

تفریح پاداش ژنتیکی، یادگیری است!

اگر بازی کردن را کنار بگذاریم، یادگیری متوقف می‌شود. بهترین نشانه‌ی تفریح، خنده است! افرادی که عاشق هم می‌شوند، از یکدیگر و درباره‌ی یکدیگر چیزهای بسیاری می‌آموزند.

با بازی دالی موشه، نوزاد می‌فهمد که دیگری وجود دارد و شخصیت مستقلی است که ممکن است باشد و ممکن است نباشد! من، منم و تو، تویی!
ما باید بفهمیم که متفاوت از دیگرانیم و فقط مالک خودمان هستیم!
خوب کنار آمدن، کوشش زیادی می‌طلبد و بهترین راه، فرصت‌های یادگیری سرگرم‌کننده و مفرح است!

در ازدواجی که با نارضایتی شروع می‌شود، تفریح اولین قربانی آن است.
ارضای تفریح از ارضای نیازهای دیگر، آسان‌تر است!
به ندرت کسی می‌تواند مانع تفریح و نشاط شود، چون دستیابی به آن آسان است.

 

کتاب تئوری انتخاب
ویلیام گلسر

تئوری انتخاب ۹ – واژگان

اگر کسی را برای مدت طولانی تحت فشار قرار دهیم که مطابق میل ما رفتار کند، به جایی میرسیم که دیگر بازگشتی ندارد؛
هرگز صمیمیتی ایجاد نخواهد شد!

واژگان کنترل بیرونی: زور، اجبار، تحمیل، تنبیه، پاداش، کنترل، ریاست، تحریک احساسات، سؤال پرسیدن، انتقاد، سرزنش، نق زدن، اذیت و آزار، مقایسه، قهر، کناره‌گیری و …

واژگان تئوری انتخاب: گوش دادن، حمایت کردن، مذاکره، تشویق، دلگرمی، عشق، دوستی، احترام، اعتماد، پذیرش اشتباه، گشاده‌رویی و …

برای آنکه خوشحال و خشنود باشیم به آدم‌های خوشحال و شاداب نیاز داریم!
هر چه تعداد افراد خوشحال کمتر باشد، احتمال خشنودی ما هم کم می‌شود.

 

کتاب تئوری انتخاب
ویلیام گلسر

تئوری انتخاب ۵ – نظام تنبیه و پاداش

ما نمی‌دانیم چطور بهتر از گذشته با دیگران به تفاهم برسیم!

کنترل می‌تواند به نرمی نگاه عدم‌تأیید یا به سختی تهدید به قتل باشد!
هر چه باشد، تلاشی‌است برای مجبور ساختن ما در اقدام به کاری که شاید مایل به انجام آن نیستیم!

نظام تنبیه و پاداش، برگرفته از همین الگوی کنترل بیرونی است!
یعنی تعیین آنچه ما می‌گوییم درست است!!

نکته‌ی جالب در خصوص افرادی است که کنترل می‌شوند؛ آن‌ها با تن دادن به کنترل افراد قدرتمند، احساس امنیت می‌کنند.
افراد ضعیف، تن به کنترل بیرونی میدهند به امید آنکه روزی خودشان قدرتمند شوند و این شیوه را روی دیگران به کار گیرند؛ همان چرخه‌ی معیوبی که نسل به نسل در حال انتقال است.

افراد ضعیف هر چه ناخشنودتر می‌شوند، بیشتر می‌پذیرند که راه دیگری ندارند.
و با همه‌ی وجود به این باور می‌رسند که اگر چیزی تغییر کند، اوضاع بدتر می‌شود؛ پس انتخاب می‌کنند که “صبر” کنند به امید آنکه اوضاع بهتر شود.

قربانیان تفکر “کنترل بیرونی” هر دو طرف ضعیف و قوی هستند؛ چون فرصت شاد زیستن را از دست می‌دهند!

 

کتاب تئوری انتخاب
ویلیام گلسر