بایگانی برچسب‌ها: چهار مؤلفه

تئوری انتخاب ۲۶ – خلاقیت

در مغز ما یک سیستم خلاقیت وجود دارد که حتی وقتی خوابیم، فعالیت می‌کند.
نوآوری و خلاقیت، محصول همین سامانه‌ی خلاق مغزی است.
این سامانه می‌تواند به یک یا چند مؤلفه از چهار مؤلفه‌ی رفتاری (فعل، تفکر، احساس و فیزیولوژی) خلاقیت بیفزاید.
این خلاقیت در ورزشکاران، هنرمندان، موسیقیدانان، دانشمندان و … به وضوح قابل تشخیص است.

اگر ما بدانیم که از چهار مؤلفه رفتار، می‌توانیم دو مؤلفه را ککنترل کنیم، از سامانه‌ی خلاق کمک می‌گیریم و احساس بهتری پیدا می‌کنیم.

خلاقیت مخرب (نیمه‌ی تاریک خلاقیت)
وقتی احساس تنهایی و ناکامی داریم، سامانه خلاق به طور اتوماتیک وارد عمل می‌شود و شبیه یک شئ خارجی مزاحم که باعث ناراحتی ما شده است، به آن احساس حمله می‌کند. از آنجا که آن موضوع ناراحت کننده صرفا یک احساس است و وجود واقعی خارجی در فیزیولوژی و اندام ما ندارد، سامانه خلاق سیستم دفاعی بدن را به سمت یکی از اندام‌ها گسیل می‌دارد!
برای همین است که می‌گویند، فشارهای عصبی باعث بیماری قلب و عروق می‌شود!

وقتی ما افکار ناراحت کننده داریم، سامانه خلاق وارد عمل می‌شود و بر اساس وظیفه‌ی ذاتی خود برای دفاع از اندام‌ها، سیستم دفاعی را به سوی یکی از بخش‌های بدن هدایت میکند. سامانه‌ی دفاعی بر اساس فرمان سامانه‌ی خلاق، بدون اینکه جسم خارجی وجود داشته باشد، وارد عمل می‌شود و به اندام سالم حمله می‌کند! و ما دچار بیماری می‌شویم! سردرد، درد معده، گرفتگی عروق و …

هر گاه در زندگی ناکام می‌شویم محال است سیستم فیزیولوژی (یکی از چهار مؤلفه‌ی رفتار) کناری بایستد و بگوید: خب بچه‌ها! لطفا مرا درگیر این مشکل نکنید و خودتان مسأله را حل کنید!

پس با هر احساس بد، وضعیت جسمی ما هم درگیر می‌شود.

از آنجایی که ما روی احساس و فیزیولوژی کنترل چندانی نداریم، بهتر است با کنترل کردن دو مؤلفه‌ی دیگر یعنی فکر و فعل، بخش تاریک سامانه‌ی خلاق را مهار کنیم تا از سلامت جسمی بیشتری برخوردار باشیم.

 

کتاب تئوری انتخاب
ویلیام گلسر