مدیریت ۳

تجربه‌های مدیریت در محیط‌های متغیر
قسمت – ٣

وقتی قرار باشه در محیط‌های متغیر، تصمیمی بگیرم این موارد رو بررسی میکنم:

١- تحليل شرايط و اوضاع
كه تا حد ممكن بايد درست و واقعى باشه
و تبعات بعدی

٢- هدف
هدف كوتاه مدت، ميان مدت يا بلند مدت
و حتى هدف موقت

٣- داشته‌ها
اطلاع از داشته اعم از منابع مالی، منابع انسانی، مهارت‌ها و …
و احتمال از دست دادن آنچه که اکنون هست

۴- زمان
که نقش خیلی مهمی در فرایند تصمیم‌گیری داره

۵- فرایند
که چگونگی اجرای تصمیم رو به صورت گام‌به‌گام مشخص میکنه

در پست‌های بعدی، در مورد ۵ رکن بالا موارد بیشتری رو به اشتراک می‌ذارم.

#تجربه_های_مدیریت_در_محیط_های_متغیر
#تحلیل
#هدف
#داشته_ها
#زمان
#فرآیند

امکان ارسال نظر وجود ندارد.